Polityka prywatności 2021-08-11T12:01:03+00:00

Polityka prywatności

Szanowni Klienci

dbamy by korzystanie z naszych usług było bezpieczne, dlatego pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i przetwarzamy zgodnie z celem w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Czujemy się jednak w obowiązku wyjaśnić jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych, może być:

 • zgoda
 • zawarcie umowy między nami
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

PODSTAWY PRAWNE
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 jest nią art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. F rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na e-mail oraz numer telefonu, to podstawa prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych jest NAWIGATOR NIERUCHOMOŚCI w Poznaniu e-mail: biuro@nawigatornieruchomosci.pl

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY
Jeśli chcecie Państwo korzystać z oferowanych usług, zawieracie Państwo z nami umowę. Podajecie nam Państwo takie dane osobowe jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania (zameldowania), PESEL, nazwę, numer i serię dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do nawiązania współpracy i skorzystania z usług. Bez podania danych osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe.

W trakcie trwania umowy, wchodzimy w posiadanie również innych Państwa danych, na przykład takich jak:

 • imiona państwa rodziców
 • stan cywilny
 • dane o numerze Państwa rachunku bankowego
 • Niektóre dane również możemy pozyskać od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł, na przykład: dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji np. publicznie dostępne rejestry jak Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Dane przetwarzamy w celu:

 • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak by realizować prawa i obowiązki w niej wyrażone (art. 6 ust. 1 lit. b)
 • wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania faktur i dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c)
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności: w celach marketingu bezpośredniego, dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f). Dane przetwarzane w celu marketingowym polegają na przekazywaniu informacji o ofertach, za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE
W niektórych sytuacjach przekazujemy Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, w takich sytuacjach ADMINISTRATOR wymaga zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.
Odbiorcami danych są lub mogą być:

 • nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz podwykonawcy, którym dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki
  nasi partnerzy (doradcy finansowi, kancelarie prawne, notariusze)
 • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne
 • banki dla celów realizacji płatności, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, firmy kurierskie i pocztowe
 • organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami

PLIKI COOKIE PODOBNE TECHNOLOGIE
Na naszej stronie używamy technologii takich jak pliki cookie i podobnych do zbierania i przetwarzania danych.
Co to są pliki Cookies?
Cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy z którym się komunikujemy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Do czego służą Cookies?
Nasz strona wykorzystuje pliki w celu właściwego wyświetlania strony www. Nie zapisujemy w nich żadnych informacji na temat twojego systemu, komputera, bądź preferencji.
Dodatkowe informacje o wykorzystywaniu plików Cookies.
Cookies wykorzystywane są w celu optymalizacji korzystania z naszej strony internetowej. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać twoje urządzenie i dzięki temu odpowiednio wyświetlić naszą stronę internetową biorąc pod uwagę ustawienia twojego komputera.
Nasza strona wykorzystuje pliki typu cookies w celu prawidłowego wyświetlania strony i nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkowniku naszej strony.
Dane te nie są również kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszą witrynę i nie służą do zbierania lub przetwarzaniu danych osobowych. Na naszej stronie znajdują się również odnośniki do zewnętrznych stron WWW, za które nie możemy ponosić odpowiedzialności. Z uwagi na powyższe, prosimy po przejściu na inne witryny zapoznać się z zamieszczoną tam polityką prywatności i plików cookies.
Istnieje możliwość wyłączenia funkcji cookies za pomocą odpowiedniej konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej wykorzystywanej przez Użytkownika, jednak może to spowodować utratę dostępu do niektórych funkcji naszego serwisu. Informacje o tym jak zarządzać plikami cookies w najczęściej używanych przeglądarka można znaleźć np. na stronach :
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

CZAS PRZECHOWYWANIA
Okres przechowywania danych osobowych odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie usług marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania ich przed wycofaniem zgody.
Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

PAŃSTWA USTAWOWE UPRAWNIENIA
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. A od dnia 25.05.2018r prawo ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Będziemy jednak wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi, dadzą nam Państwo szansę zajęcia się Państwa sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt telefoniczny 661 022 369 lub mailowy: biuro@nawigatornieruchomosci.pl
Zastrzegamy możliwość zmiany swojej polityki prywatności poprzez wprowadzenie modyfikacji do powyższego zapisu.